Ghost

My Button Collection

welcome-to-the-upper-east-side:

they are soo adorbss
welcome-to-the-upper-east-side:

i miss this show so much.

Lâu rồi không vào đây :-? chẳng qua là deact nhưng đang cần 1 chỗ xả hơi bí mật.

Mệt quá điii, ra sao thì ra mà ;) sao cứ cảm thấy bất lực :( gàn dở.

AAAAAAAAAAAAA

Sắp rồi :(

Ổn thôi :)

Không ai nói gì thì đừng tự tạo áp lực cho mình, Ngọc :)

Hic :( biết vậy mà vẫn lo..

Sắp 16 rồi..

50 phút :)

..

15.08.2013 - 23:10

caysii:

Moose. Adam Sevani.
Why so cute? :’)

caysii:

Moose. Adam Sevani.

Why so cute? :’)

katesevani:

26 July 2012 (Russia)

blameitonthebum:

6 days

theeatwitch:

He is back!!!

Button Theme